Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

Snimek obrazovky 2013-11-18 v 18.20.24

POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA

definice klíčových činností,
odpovědností a pravomocí,
nadřízenost - podřízenost pracovních pozic

ZAJISTĚTE SI, ŽE VAŠI PRACOVNÍCI VÍ, CO JEJICH NÁPLNÍ PRÁCE.

POSKYTNĚTE JIM UCELENÉ INFORMACE O JEJICH PRACOVNÍ POZICI.

Naše řešeníMožnost provázat s kompetenčním modelem a 360° zpětnou vazbou.

 

 

KdyPři výběru nových zaměstnanců.

Pro objektivní hodnocení zaměstnanců.

Pro zavedení spravedlivého a motivujícího systému hodnocení.

VýhodyJasné vymezení pracovního místa.

Stanovení klíčových činností.

Formalizování požadavků na potenciální uchazeče.