Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

Snimek obrazovky 2013-11-18 v 18.31.12

DEVELOPMENT CENTRUM

diagnostika a rozvoj kompetencí


ODHALTE NEZNÁMÉ PŘEDNOSTI VAŠICH PRACOVNÍKŮ A ROZVÍJEJTE JE.

IDENTIFIKUJTE OBLASTI ROZVOJE PRO AKTUÁLNÍ I PRO BUDOUCÍ POŽADAVKY.

Naše řešeníDiagnostika individuálního profilu.

Řada praktických cvičení a modelových situací.

Individualizovaný akční plán.

KdySystém rozvoje na základě kompetenčního modelu.

Cílený rozvoj dovedností skupiny pracovníků.

Diagnostika předností a nedostatků v dovednostech.

VýhodyRozvoj dovedností v praktických cvičeních.

Simulace reálných situací a prostředí.

Identifikace silných a slabých oblastí.