Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

360

360° ZPĚTNÁ VAZBA

vícezdrojové posouzení přístupu
manažerů i řadových pracovníků

POZNEJTE SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY PRACOVNÍHO VÝKONU ZAMĚSTNANCŮ.

DEFINUJTE ROZVOJOVÉ POTŘEBY NA ZÁKLADĚ  VÝSTUPŮ A ZJIŠTĚNÍ 360° ZV.
VYUŽIJTE EFEKTIVNĚ SILNÉ STRÁNKY PRACOVNÍKŮ.

Naše řešeníProvázání s nastaveným kompetenčním modelem.

Vlastní analytické řešení (360° Matrix, 360° Respect, 360° Dymatrix).

Koučing, podpora a vytváření rozvojových plánů.

KdyPři změně strategie firmy.

Kontinuálně jako součást hodnocení pracovníků.

K vyhodnocení školení, využít jako evaluační nástroj.

VýhodyNástroj hodnocení zaměstnanců.

Identifikace rozvojových potřeb pracovníků.

Vícezdrojové hodnocení zaměstnanců.