Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

scontoSCONTO Nábytek

Josef Dvořák,
personální ředitel:

„Pokud budu hodnotit spolupráci se společností SKILLS, musím zhodnotit několik společných let věnovaných péči nejen o naše zaměstnance, ale i o vrcholové vedení naší společnosti.

Naše spolupráce započala v roce 2006, kdy jsme výběrovým řízením oslovili několik vzdělávacích společností.

Authentic Sneakers | jordan Release Dates

Výběr a posuzování jednotlivých společností byl velmi náročný a relativně i dlouhý. Hodnotili jsme nejen obsah předložených nabídek, ale zjišťovali jsme si reference o společnosti a jednotlivých lektorech. Následně jsme iniciovali společná jednání se zástupci společností a nechali jsme si odprezentovat jednotlivé návrhy, které nám byly předloženy. Po následném zhodnocení celého procesu výběru jsme dospěli k jednoznačnému rozhodnutí spolupracovat se společností SKILLS spol. s r.o..

Skills jako jediná společnost, která nám předložila svůj koncept vzdělávání, přišla s komplexním programem vzdělávání našich zaměstnanců. Pochopili, že naše firma klade velký důraz na práci pracovníků, kteří se setkávají přímo s našimi zákazníky. SKILLS zaměřila svoji činnost na vzdělávání poradců zákazníka – prodavačů - a vedoucích obchodních domů, jejich vedoucích. Na základě analýzy tréninkových potřeb byl stanoven 4 úrovňový tréninkový program prodejních dovedností, díky němuž došlo k výraznému zlepšení kvality přístupu k našim zákazníkům.

Domnívám se, že naše spokojenost a dlouhodobá spolupráce se společností SKILLS je možná jen díky osobě pana Ing. arch. Václava Šlapáka. O jeho odborných a lektorských znalostech a zkušenostech není pochyb. Jeho charisma dokáže nadchnout účastníky kurzů a přenáší se do jejich práce. Obrovskou výhodou je i znalost prostředí nábytkářství a velmi dobré prodejní dovednosti.

Znalosti a připravenost našich zaměstnanců prověřujeme na všech úrovních a na všech postech. Pravidelnou součástí našich pracovních návyků je i prověřování prodejních dovedností cestou „mystery shopperů“ u všech našich pracovníků prodeje. Mystery shopping pro nás SKILLS pravidelně realizuje.

Od počátků naší spolupráce jsme proškolili několik stovek našich zaměstnanců. Spolu se společností SKILLS se nám podařilo během posledního roku proškolit kompletně prodejní personál pro nové obchodní domy v Liberci, v Trnavě a v Ústí nad Labem. V tento okamžik školíme personál pro náš další nový obchodní dům v Českých Budějovicích a chystáme školení pro Nitru. Vedle těchto „rychlých“ aktivit nezapomínáme školit i personál na dvou obchodních domech v Praze, dále v Brně a Ostravě. Tyto vzdělávací aktivity bychom nemohli provádět bez toho, že bychom neměli vytvořený systém interních lektorů a pokud bychom úzce nespolupracovali se společností SKILLS, konkrétně s osobou pana Ing. arch. Šlapáka.

Závěrem bych rád uvedl, že se nám podařil vytvořit systém hodnocení zaměstnanců pomocí tvorby kompetenčních modelů. Významným nástrojem řízení lidských zdrojů jsou pro nás na míru vytvořené metodiky náboru a výběru nových zaměstnanců a metodika zácviku.

Dovolím si tvrdit, že úspěch naší společnosti je spojen se vzděláváním našich zaměstnanců. Nemalý podíl na našem úspěchu má i dlouhodobá spolupráce se společností SKILLS a především s osobou pana Ing. arch. Václava Šlapáka.

Případnou spolupráci se společností SKILLS Vám doporučuji.“

 

Kontakt: dvorakj@sconto.cz, tel. 257 893 111