Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

schenker

SCHENKER

Ing. Lubor Lepič,
obchodní ředitel:

„Vážení přátelé, vzájemná spolupráce se společností SKILLS vznikla v první polovině roku 2010, kdy se stala vítězem výběrového řízení na dodavatele tréninkového programu „Rozvoj obchodních dovedností“, který byl v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

nike dunk high black leather chair for sale | adidas

Tento program byl zaměřen na zdokonalení vyjednávacích dovedností, prodejních dovedností a vedení obchodních jednání u pracovníků společnosti DB Schenker, kteří se aktivně podílejí na komunikaci se zákazníky. Lektorem programu byl Ing. arch. Václav Šlapák. Svým citlivým přístupem a orientací na potřeby účastníků se zasadil o úspěšné naplnění cílů programu. Podstatu úspěšného přijetí náplně programu i lektora pana Šlapáka našimi pracovníky vnímám v synergickém skloubení dlouholetých lektorských a manažerských zkušeností lektora s jeho osobitým projevem a velmi přirozenou formou vedení tréninku.

Výsledek nejlépe dokumentují reakce samotných účastníků jako například: „dozvěděl jsem se užitečné informace a těším se, až je uvedu do praxe ...“ nebo „ z lektora cítím, že je profesionál, ne teoretik ... a to mě motivuje“, nebo „o této technice vím již dávno, ale nyní konečně chápu, jak ji správně použít ...“ .

Osobně si velice vážím spolupráce s firmou SKILLS a panem Šlapákem, neboť kromě profesionálního přístupu k vedení tréninků, mi poskytuje možnost podílet se na přípravě tréninků a jednotlivé moduly adaptovat dle charakteru účastníků. Tímto partnerstvím mohu tedy daleko kvalitněji naplnit svoji manažerskou odpovědnost za rozvoj svého obchodního týmu.
Děkuji tímto firmě SKILLS a panu Šlapákovi osobně za dosavadní spolupráci. Věřím, že se nám společně podaří stejně úspěšně navázat dalším rozvojovým programem, jehož vznik je motivován právě kvalitou naplnění cílů dosavadní spolupráce."

 

Kontakt: lubor.lepic@schenker.cz, tel. 242 405 165