Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

strategický workshop

STRATEGICKÝ WORKSHOP

formulace vlastní firemní strategie pod vedením profesionálů na komunikaci a byznys strategie

PROVEDEME VÁS ÚSKALÍMI A ZAMĚŘÍME VAŠI POZORNOST KE KLÍČOVÝM INFORMACÍM.
ZAPOJTE SVÉ KLÍČOVÉ MANAŽERY DO TVORBY A VYUŽIJTE JEJICH POTENCIÁL.

Naše řešeníZapojení zkušeného lektora.

Záznam a zpracování vytvořené strategie.

Možnost využít klidného prostředí v rezidenci Pavlov.

 

 

KdyPři přechodu na strategické řízení firmy.

Při snaze zvýšit míru přijetí strategie ze strany klíčových manažerů.

Při snaze využít potenciálu svých pracovníků.

VýhodyPodstatná je znalost vašeho byznysu, hlavní body strategií nechte na nás.

Lepší orientace ve vlastní strategii, než někým vytvořené.

Zapojení klíčových manažerů do tvorby strategie.