Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

Demografové ve svých analýzách operují jedním důležitým údajem, který nazývají úhrnná míra plodnosti. Poukazují tak na schopnost společnosti reprodukovat se takříkajíc z vlastních zdrojů. Tato míra uvádí průměrný počet dětí, které mají ženy v reprodukčním věku. Sledované hodnoty těchto měr totiž signalizují budoucí nerovnováhy v různých systémech, např. do škol přichází méně dětí, než na jaké množství byly budovány, snižuje se podíl ekonomicky aktivních lidí v produktivním věku, kteří přispívají do důchodového systému apod. Už dávno hodnoty této míry nedosahují úrovní, které by nevedly k rozjitřeným debatám nad příčinami tohoto stavu, a v nichž by se ihned nezmiňovaly pozapomenuté nástroje propopulační politiky. Aktualizované údaje tak budí pozornost a signalizují pro společnost významné důsledky.

nike dunk high black leather chair for sale | Nike Release Dates

Ve firemní praxi dnes máloco tak nabývá na významu, jako projevené tvořivé schopnosti lidí. Kreativita, nápaditost a inovační řešení, jež jsou spojeny s konkrétní praxí, jsou oceňovány jako klíčové produktivní síly nejen pro jednotlivé firmy, ale pro celá hospodářská odvětví. Lidem, kteří dokáží svou kreativitu projevit a reálně ji aplikovat v praxi, se otevírají atraktivní pracovní příležitosti a stávají se klíčovými zaměstnanci firem. Navzdory tomu, jak je kreativita a nápaditost důležitá pro budoucí hospodářský úspěch, tak jen stěží se lze setkat s řekněme „obecnou mírou nápaditosti“, která by uměla zachytit schopnost organizací a společností generovat nápady, technologické inovace, a vyjadřovala by tak údaje o dlouhodobější schopnosti firem a celých odvětí do budoucna prosperovat.

Aby se kreativita a inovace nestaly jen svého druhu manažerskými mýty, o kterých se často hovoří jako o bájných postavách a jejichž duch je vyvoláván jen při rituálních příležitostech, zasloužily by si tyto tvůrčí síly stejnou pozornost jako zmíněná úhrnná míra plodnosti, hrubý národní produkt a další ukazatele, které již často přešly do obecného povědomí a rozhodování a které tak ovlivňují politická rozhodnutí nebo strategická řízení firem. Je totiž docela dobře možné, že kreativitě a nápaditosti bude obecně věnována dostatečná pozornost a vážně se k nim bude přistupovat právě v okamžiku, kdy v podobě nějaké číselné míry nám umožní nad nimi jásat nebo nad jejichž hodnotami si začneme dělat starosti.