Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

VÁNOČNÍ VEČÍRKY VE FIRMÁCH

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ, JAK  a ZDA VŮBEC SE FIRMY PŘIPRAVUJÍ NA VÁNOČNÍ VEČÍRKY, PŘÍPADNĚ, ZDA ŘEŠÍ KONEC ROKU ODLIŠNĚ.

Sběr dat proběhl v období říjen - listopad 13.
Výsledky této analýzy budou k dispozici ke stažení právě zde.

Running sneakers | Trending