Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

30. září 2015 skončil projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2, do kterého se zapojilo více než čtyři a půl tisíce firem včetně naší společnosti Skills. Cílem projektu bylo poskytnutí stáží, díky kterým si účastníci prohloubí kvalifikaci a získají potřebnou praxi, čímž si zvýší svou budoucí zaměstnatelnost na trhu práce. Součástí realizovaných stáží bylo i zvyšování kvality tohoto nástroje formou individuálního poradenství, školení mentorů či stáže pedagogických pracovníků. Zúčastnit se projektu mohli nejen nezaměstnaní lidé, rodiče po mateřské dovolené, lidé před důchodem, ale dokonce i zaměstnaní lidé, kteří chtěli získat zkušenosti z jiných firem.

„Nejen díky pedagogickým stážím byl projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2 velmi úspěšný. Celkově bylo realizováno 1 259 stáží, přičemž více než 90 % stážistů získalo úspěšným absolvováním stáže potřebnou praxi a prohloubilo své vzdělání,“ uvedl ředitel Fondu dalšího vzdělávání Miroslav Procházka.

O úspěšnosti projektu můžeme mluvit v každém případě. Další údaj ze statistiky hovoří totiž také o tom, že v jedné čtvrtině případů stáž skončila nabídkou zaměstnaneckého poměru a uzavřením pracovní smlouvy.

V závěru tohoto projektu proběhla 8. září mezinárodní odborná konference s názvem „STÁŽE V ČESKÉ REPUBLICE A V ZAHRANIČÍ“, kde byly představeny výsledky evaluace projektu, prezentovány a diskutovány možnosti systémového řešení a efektivní veřejné podpory stáží v České republice. Konference se zúčastnilo přes 80 odborníků, mezi nimiž byli i zahraniční experti, kteří uvedli příklady úspěšných projektů z okolních států.

Více informací z konference naleznete v tiskové zprávě uveřejněné zde.

Tento projekt sice skončil, ale možnost zúčastnit se některé stáže zůstává i nadále. Více informací o stážích naleznete v Národním katalogu stáží, který slouží pro setkávání zájemců o stáž a zaměstnavatelů, kteří chtějí stáž poskytnout. Katalog naleznete na webu www.narodnikatalogstazi.cz.